5 Ted Talks të cilat do t’iu inspirojnë për natyrën

Personalitete që na inspirojnë nëpërmjet fjalës dhe pamjeve, për të qënë më pranë me natyrën dhe madhështinë e saj.

Njerëzit e sotëm janë larguar cdo ditë e më tepër nga natyra. Edhe pse pyetja e vërtetë do të ishtë nqs njerëzit kanë qënë në ndonjë kohë të lidhur me natyrën? Continue reading “5 Ted Talks të cilat do t’iu inspirojnë për natyrën”

Advertisements